*Kilka ostatnich obrazkow może pochodzić z wersji jescze nieopublikowanej

2010




2009




2008




2007





Prototyp edytora



2006




2005




PREHISTORIA


ATS 1995-97 Amiga